خسارت در لغت به معنای از بین رفتن، تلف شدن، كم شدن یا معیوب شدن می باشد.

در مفاهیم دریایی هرگونه حادثه ای که منجر به وارد کردن صدمه و آسیب به افراد، محیط زیست و یا هرگونه دارایی گردد، اصطلاحا خسارت نامیده می شود.

تمامی امور مورد نیاز برای هماهنگی جهت رسیدگی به خسارت و بازرسی از آن در صورت نیاز، جمع آوری مدارک و تشکیل پرونده، و همچنین انجام اقدامات لازم برای مختومه نمودن پرونده در کمترین زمان ممکن توسط واحد خسارت به عنوان واحد اجرایی موسسه انجام می پذیرد.

به منظور تطبیق هرچه بیشتر قوانین  با مفاهیم و الزامات کنوانسیون های بین المللی و نیز بررسی  خسارت ها، کتابچه مقررات موسسه با استفاده از قواعد بین المللی تدوین گردیده است.

اهم فعالیتها در رابطه با خسارت و پیشگیری از آن :

 • پاسخ و اقدام سریع با توجه به وضعیت شناورها در مواقع بروز حادثه و خسارت
 • کسب  رضایتمندی برای  مالکان شناورها و همچنین ایجاد پرداخت هایی مناسب به افراد ذینفع
 • راهنمایی پرسنل کشتی به منظور جلوگیری از بروز خسارت از طریق ارسال بیانیه های پیشگیری از خسارت
 • برگزاری دوره های آموزشی جهت آشنایی پرسنل موسسه و سایر ارگان های مرتبط  با کنوانسیون های بین المللی
 • انجام بازرسی شناورهای تحت پوشش به منظور فراهم سازی  دقت و سهولت در تعیین نرخ  حق بیمه آنها و کنترل خسارت ها .
 • تهیه ی فرم های مخصوص بازرسی شناور بر اساس ضوابط کنوانسیون های بین المللی همچونSOLAS, MARPOL,STCW, MLC 2006  و غیره  که به صورت انحصاری  توسط موسسه بیمه متقابل کیش  آماده سازی و طراحی گردیده است.

انواع خسارت : 

 1. خسارت های جانی
 2. خسارت های مربوط به بار و محموله
 3. تصادف و تصادم
 4. سایر خسارتها نظیر بیرون کشیدن لاشه های مغروقه، اختلاف نظر، خسارتهای عمومی و …

روند بررسی خسارت :

 • اعلام خسارت از سوی عضو و یا افراد در ارتباط با کشتی
 • هماهنگی و بررسی اولیه توسط سرپرست واحد خسارت و تعیین یکی از کارمندان بخش خسارت برای پیگیری امور (با توجه به نوع خسارت)
 • تشکیل و پیگیری پرونده خسارتی توسط شخص تعیین شده و ثبت اطلاعات پرونده در بانک داده خسارت توسط کارمند ثبت و گزارش‌دهی واحد خسارت
 • ارسال اطلاعات به واحد بیمه‌گری و اتکائی جهت ثبت در بانک اطلاعاتی مربوطه
 • انجام بازرسی خسارت در صورت نیاز
 • تکمیل پرونده خسارتی (جمع آوری اسناد و گزارشات به حد مطلوب که بتوان در رابطه با میزان و نحوه خسارت تصمیم گرفت) توسط کارشناس مربوطه
 • تأیید پرونده و نهایی نمودن آن توسط سرپرست واحد خسارت
 • ثبت و بازبینی اطلاعات توسط کارمند ثبت و گزارش‌دهی واحد خسارت
 • نهایی نمودن پرونده توسط سرپرست واحد خسارت با اخذ مشورت از مدیر فنی و مدیرعامل
 • ارسال اطلاعات پرونده به واحد بیمه‌گری و اتکائی جهت انتقال آن به شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی
 • نهایی نمودن و صدور اعلامیه بستانکار در صورت لزوم (با همکاری واحد مالی) برای مالک
 • تهیه گزارش خلاصه خسارت در سه نسخه برای ثبت در پرونده واحد‌ةای خسارت، مالی و بیمه