موسسه بیمه متقابل کیش از بدو فعالیت خود گام‌های بزرگی در زمینه ایجاد دانش و بهبود شناخت در زمینه ریسک‌های دریایی در صنعت بیمه و همچنین ایجاد رغبت در میان مالکین کشتی‌ها جهت اخذ پوشش از بیمه‌های داخلی برداشته است.

تیم بیمه­ گری موسسه متشکل از برجسته ترین کارشناسان بیمه، مهندسین مالی و دریانوردان صاحب نام کشور می‌باشند و توانسته ­اند ریسک‌های P&I را بطور دقیق شناسایی، شبیه سازی و کمی نموده، حق‌بیمه پیشنهادی را با توجه به سناریوها و پوششهای مورد نیاز بیمه گذاران محترم و بصورت اختصاصی محاسبه نماید.

در زمینه اتکائی نیز، این تیم با طرح سناریوهای مختلف و برنامه ریزی لازم و با درنظر گرفتن احتمالات گوناگون شرایط پیشنهادی را برای قراردادهای مختلف به بیمه مرکزی اعلام می‌نماید.

تیم بیمه­ گری موسسه با تعهد به نوآوری و ارائه خدمات با استاندارد بالا منجر به تقویت دانش موجود در زمینه بیمه دریایی، تحلیل و شناسایی ریسکهای بیمه ­ای و همچنین مدیریت ریسک بیمه­ گری دریایی شده و توانسته با بومی سازی بسیاری از فرآیندها به اعضا خود و همچنین سایر شرکت‌های بیمه در این زمینه کمک نماید.