توانگری مالی مهمترین اصل در صنعت بیمه جهت ایفای تعهدات شرکت بیمه در قبال بیمه ­گذاران هست که در این مورد حداقل سرمایه ثبت شده حائز اهمیت می­باشد. توانگری مالی موسسات بیمه متقابل، با توجه به مبانی و مدل کسب و کار آنها ممکن است در مقایسه با میزان سرمایه یا ذخایر ثبت شده کمتر از سرمایه در دسترس شرکت‌های بیمه تجاری باشد، اما کلوپ به عنوان یک انجمن متقابل در صورت عدم کفایت ذخایر و درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از مالکان شناورها جهت پرداخت تعهدات کلوپ و همچنین حفظ و ارتقاء ذخایر مالی خود قادر است با تحصیل حق عضویت مکمل از مالکان در صورت افزایش پیش­بینی نشده میزان خسارات وارده و کاهش ذخایر مالی کلوپ در دستور کار مدیریت اجرایی قراردهد. در این نوع از فعالیت بیمه ای بجای تمرکز بر حداقل های تامین سرمایه اولیه بایستی حداقل ذخایر آزاد متناسب با سطح مشخصی از ریسکی که کلوپ ها می پذیرند تعیین گردد. در این سیستم بیمه ای داشتن برنامه اتکایی مناسب در لایه های مازاد توان نگهداری بیمه گر در بالا بردن میزان توانگری مالی موسسه بسیار حائز اهمیت می باشد.

در حال حاضر موسسه بیمه متقابل کیش با داشتن ذخایر آزاد برابر با 21 میلیون دلار برای لایه نگهداری خود و همچنین برنامه مناسب اتکایی مازاد 2 میلیون دلار لایه نگهداری تا سقف یک میلیارد دلار از توان کافی جهت پرداخت تعهدات خود برخوردار می باشد. در راستاي اجراي ماده ٦ ايين نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي موسسات بیمه (شماره 69) طبق ارزیابی صورتهای مالی مصوب 1397 توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه متقابل کیش با نسبت توانگری بالای 1000 درصد در  سطح یک توانگری مالی قرار دارد.