ماموریت اصلی موسسه تامین بخش ضروری از زنجیره صادرات نفت کشور با ارائه خدمات بیمه P&I برای ناوگان حمل نقل دریایی داخلی و در گام بعد تامین نیاز بیمه­ای مالکان خارجی حمل کننده محموله های ایرانی می­باشد.

با توجه به هزینه­ های مترتب بر عملیات بیمه­ گری بلاخص در خصوص شناورهای با حق بیمه ثابت مؤسسه با همکاری بیمه مرکزی ایران و سایر شرکتهای بیمه­ ای عضو کنسرسیوم اتکایی و با حمایت صندوق ویژه تحریم اقدام به بسترسازی لازم جهت ارائه سرویسهای متناسب و به موقع برای مالکان شناورها کرده است. هدف اصلی این فرآیندسازی، بالا بردن توان عملیاتی بازار بیمه کشور در شرایط بحرانی تحریم ها بمنظور پاسخگویی سریع در مواقع اضطرار مانند بروز آلودگیهای نفتی، بیرون کشیدن لاشه کشتی مغروق، پرداخت خسارات و جرائم مالکان در داخل و خارج از مرزهای آبی کشور هست تا از بروز هرگونه اخلال در امر صادرات یا واردات محموله های حیاتی کشور و همچنین جلوگیری از سوء استفاده های تبلیغی بعلت عدم توانمندی بیمه­ گران داخلی در پرداخت بهنگام و سریع تعهدات در زمان تحریمها می­باشد.

موسسه بیمه متقابل کیش جهت مقابله با تحریم های ناجوانمردانه غرب و با توجه به نیاز بازار حمل و نقل دریایی جهت ارائه پوشش کامل کلاس یک  P&I برای ناوگان شناورهای خارجی و برخی از ناوگان داخلی با راهبری بیمه مرکزی اقدام به ارائه پوشش مسئولیت مالکان با حق بیمه ثابت کرده است. در این سیستم بیمه ای بیمه­ گذاران با پرداخت حق بیمه ثابت از پوشش های قابل ارائه توسط موسسه برخوردار می شوند. خطرات و ریسکهای تحت پوشش کلاس یک برای بیمه­ گذاران با حق بیمه ثابت نیز همانند پوشش شناورهای اعضاء متقابل می­باشد که در کتابچه قوانین موسسه با شرح کامل آمده است.