در بازار تجارت بیمه، پوشش عادی بیمه دریایی، معمولا شامل تعهد خطرات جنگ نمی‌شود. تمام مسئولیت‌ها، مخارج و هزینه‌های ناشی از تروریسم نیز، صرف نظر از ماهیت عمل تروریستی، به طور معمول خارج از تعهدات عادی بیمه به‌شمار می‌رود. با افزایش راهزنی‌های دریایی، بسیاری از بیمه‌گرهای بدنه کشتی، که پیش از این راهزنی دریایی را تحت عنوان خطرات جدی، بیمه می‌کردند، این مورد را از محدوده تعهدات خود خارج کردند و اکنون به صورت فراگیرتری با عنوان بیمه نامه خطرات جنگ آن را پوشش می‌دهند. این بیمه تجارت مستقلی است که پوشش ویژه‌ای برای انواع خطرات جنگی و مسایل مربوط به جنگ ارائه می‌دهد.

در حالت کلی، پوشش فراهم شده از سوی کلوپهای P&I، جامع‌تر از پوششی است که توسط سایر بیمه‌گران در بازار تجاری عرضه می‌شود. با این حال، یک مالک کشتی می‌تواند این نوع بیمه ­نامه را متناسب با حوزه عملیاتی و تجاری خود با پرداخت حق بیمه اضافی در بازار تجاری بیمه ­های دریایی تحت پوشش قرار دهد.

اهم خطرات تحت پوشش بیمه نامه‌ جنگ می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

– بیمه خسارت و زیان وارد شده به کشتی

– حمایت و پرداخت غرامت انواع خطرات جنگ تحت پوشش P&I کلاس یک

– بیمه توقیف و تغییر مسیر